Liikmeks astumine

Tourest logo väike
Tourest logo transparent

Miks astuda ETFLi liikmeks?

ETFLi liikmeks olemisel on mitmeid põhjuseid ja eeliseid:

 1. KVALITEEDIMÄRK – ETFLi liikmeks olemine on kvaliteedimärk, mille alusel nii avalik sektor, meedia kui ka tarbijad hindavad teenusepakkujaid. ETFL jagab oma turunduskanalite kaudu infot liikmete kohta.
 2. HUVIDE KAITSE – ETFL esindab oma liikmete huve ning vajadusel kaitseb nende õigusi. ETFL on tugev lobigrupp, kellega arvestavad valitsusasutused, kohalikud omavalitsused, Riigikogu ja meedia.
 3. SEADUSANDLUS – ETFL teeb koostööd seadusandjaga turismimajandust mõjutavate õigusaktide väljatöötamisel ja muutmisel, informeerib liikmeid seaduseelnõudest ja seadustest, vajadusel koos asjatundjate kommentaaridega.
 4. TARBIJAKAITSE – ETFL abistab vastavalt kehtivale raamlepingule Tarbijakaitseametiga reisibüroosid ja  reisikorraldajaid suhtlemisel tarbijatega ja probleemide lahendamisel Tarbijakaitseametis. ETFL esindab reisiettevõtjaid Tarbijakaebuste komisjonis. ETFL tegeleb tarbijate informeerimise ja kasvatamisega.
 5. TOUREST – ETFLi liikmetele kehtivad TOUREST’il osalemisel soodustused ja eelised, nt. õigus registreerida end eksponendiks varem ning soodsama hinnaga.
 6. TOOTEARENDUS – ETFL viib läbi ja osaleb müügiürituste korraldamisel liikmetele nii Eestis kui välismaal.
 7. ETTEVÕTLUSKESKKONNA PARENDAMINE – ETFL tegeleb ettevõtluskeskkonna parendamisega turismivaldkonna ettevõtjate jaoks oma sektsioonide ja töörühmade kaudu, millest osa on pidevalt tegutsevad, teised aga moodustatakse vastavalt vajadusele
 8. RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ – ETFL esindab oma liikmeid suhtlusel teiste riikide erialaliitudega ning ECTAA/GEBTA-s (Euroopa Liidu reisibüroode katusorganisatsioon). ETFL informeerib oma liikmeid rahvusvahelistest turismitrendidest.
 9. HARIDUS – ETFL osaleb turismivaldkonna kutsestandardite koostamises ja arendamises, aidates seeläbi kaasa turismialase hariduse kvaliteedi parendamisele.
 10. ÕIGUSABI – ETFL abistab oma liikmeid õigusalaste probleemide lahendamisel.
 11. KONKURENTS – ETFL toob erinevad tegijad ühise laua taha. Tihedas konkurentsis on kasulik ja pingeid maandav teha koostööd ja leida probleemidele üheskoos lahendusi.

Liikmemaksud

ETFLi liikmemaksud alates 23.11.2011:

Liitumismaks (ühekordne) 200,00 EUR
Põhiliige 
Kogumüük Aastamaks 
kuni 64 000 EUR 130,00 EUR
64 001-192 000 EUR 260,00 EUR
192 001-640 000 EUR 390,00 EUR
640 001-3 200 000 EUR 550,00 EUR
3 200 001-6 400 000 EUR 770,00 EUR
6 400 001–12 000 000 EUR 960,00 EUR
12 000 001–20 000 000 EUR1 200 EUR
üle 20 000 000 EUR1 800 EUR
Kaasliige 640,00 EUR