Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liit valis uueks presidendiks Külli Karingu

: Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu (ETFL) volikogu kinnitas kaheks järgmiseks aastaks presidendiks Külli Karingu, kes on liitu juhtinud ka varasemalt. Ühtlasi valis volikogu […]

Tourest logo väike
Tourest logo transparent

Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu (ETFL) volikogu kinnitas kaheks järgmiseks aastaks presidendiks Külli Karingu, kes on liitu juhtinud ka varasemalt. Ühtlasi valis volikogu uue juhatuse, mis peab üheks tähtsaimaks ülesandeks järgmisel kahel aastal tuua välismaised turistid tagasi Eestisse.

Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu juhatusse kuuluvad järgmisel kahel aastal Külli Karing, Tiit Pruuli, Aivo Takis, David Ryan Jenkins, Sven Lõokene, Marianna Bühler ja Marina Jõgi.

Uue presidendi Külli Karingu hinnangul seisab Eesti turism praegu läbi aegade kõige tõsisemate küsimuste ees, kuidas edasi minna, ning seetõttu on oluline riigi ja turismiga seotud ettevõtete ühine pingutus turismisektori alalhoidmiseks. Ühtlasi seisab ees tõsine töö välisturistide uuesti veenmisel, et Eesti on sihtkohana huvitav, ainulaadne ning turvaline.

“Paljudele meie ettevõtetele on ellujäämise küsimus, kui hästi suudame teha välisturgudel selgitustööd, et Eesti pole vähem turvaline kui Stockholm või Berliin. Pean seda meie ja riigi koostöös kõige olulisemaks lähikuude teemaks. Soome, Rootsi, Norra, Saksamaa, Läti, Leedu turistid tuleb tuua Eestisse, sest ainult siseturismi najal meie turismisektor jätkusuutlikult elujõuline ei ole,” ütles Karing.

Samuti peab uus juhatus oluliseks selge turismistrateegia olemasolu. Hetkel on valminud turismistrateegia aastateks 2022 – 2025, millesse tuleb ka liidul märkimisväärselt panustada.

“Muutuvas maailmas peaks vaatama, et strateegia ei saaks üheks veskikiviks, mida lohistatakse järel kohalikest valimistest riigikogu valimisteni ja sealt aegade lõpuni. Sellest strateegiast lähtuvalt jagatakse olulist riiklikku ressurssi ning sellesse tuleb ETFL-il nutikalt panustada, et oleksime oma turismisektoriga globaalsel turul konkurentsivõimelised tegijad ka aastate pärast,” rääkis Karing.

Eraldi teemad, millega Karingu sõnul tuleb lähiaastatel aktiivselt tegeleda, on adekvaatse turismistatistika operatiivne kättesaadavus, turismivaldkonna kui suure tööandja temaatika, osalemine turisminõukogus, mis on kokku kutsutud turismistrateegia 2022 – 2025 elluviimise seiramiseks ja turismipoliitika kujundamiseks ning teavitustöö seoses välismaiste müügiportaalidega.

“Nii koroonapandeemia aastad kui ka nüüd toimuv sõda näitavad, et vajadus kodumaiste ja eesti keelt kõnelevate reisikonsultantide järele ei ole kadunud, vaid järsult tõusnud. Inimestel peab olema võimalus saada reisil olles 24/7 emakeelset reisiabi ning tagatised reisil toimuvate viperuste vastu, ent seda saame tagada ainult siis, kui reisid on ostetud Eesti ettevõtte poolt,” selgitas Karing.

“Piiriülesed ostud kätkevad endas mitmeid riske ning seda tuleb tarbijale jätkuvalt selgitada, et eelista eestimaist.”

ETFLi volikogu valis järgmiseks perioodiks ka uue eetikakomisjoni, kuhu kuuluvad Leho Nõlvak, Leela Lilleorg ja Katrin Virkus Sule. Revisjonikomisjoni uued liikmed on Enn Vilgo, Lembit Tomikas ja Heldur Allese.

Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liit on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, mis liidab 75 liiget. Liidu põhiliikmeteks on Eesti reisibürood ja reisikorraldajad, kaasliikmeteks transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad ning välismaised turismiorganisatsioonid. ETFL on üleeuroopalise turismiorganisatsiooni ECTAA liige.Foto: Eesti Turismifirmade Liidu juhatus aastateks 2022-2024. Foto: ETFL