Turismiliidud soovivad Euroopalt reisimisega seotud ühtlustatud reegleid

: Eesti Turismifirmade Liit, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, Eesti Spaaliit, Eesti Konverentsibüroo ja Eesti Maaturismi Ühing pöördusid Eesti Euroopa Parlamendi […]

Tourest logo väike
Tourest logo transparent

Eesti Turismifirmade Liit, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, Eesti Spaaliit, Eesti Konverentsibüroo ja Eesti Maaturismi Ühing pöördusid Eesti Euroopa Parlamendi liikmete poole, et algatada Euroopa Parlamendis reisimisega seotud piirangute ja poliitika ühtlustamine kogu euroliidus. Turismiliitude hinnangul on praegused piirangud riigiti väga erinevad, mis seab ohtu paljude turismivaldkonnas töötavate inimeste töö.

Eesti Euroopa Parlamendi liikmetele saadetud kirjas mainivad turismiliidud, et nende hinnangul on põhilised ja kõige kiiremini lahendust vajavad reisimisega seotud probleemid Euroopas terveid riike välistavad valgusfoorisüsteemid, mis tuleks kõrvale jätta, erinev vaktsineerimispassi kehtivusaeg, mis varieerub hetkel 6-12 kuu vahel, erinevad piiriületaja ankeedid ning lisanõuded väljastpoolt Euroopa Liitu siia reisijatele.

„Näeme, et Euroopas on vaja ühiselt kokku leppida vaktsineerimispassi kehtivusaeg, mis peaks olema üle Euroopa sama. Lisaks tuleks kõigis Euroopa riikides kiiremas korras kasutusele võtta ühtne ja digitaalne piiriületaja ankeet, mida on reisile minnes mugav täita ja mis väldiks praegust segadust, kus eri riikide ankeedid on väga erinevad,“ selgitas Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Merike Hallik.

„Samuti peaks Euroopa Liit ühtselt tunnustama kõiki WHO kinnitatud koroonavaktsiine ja mitte seadma lisanõudeid inimestele, kes reisivad siia väljastpoolt Euroopa Liitu ning kui inimene suudab enda viirusohutust negatiivse testi või vaktsineerimistõendiga kinnitada, peaks liikumine olema tema jaoks vaba,“ lisas Hallik.

Turismiliitude sõnul on koroonaviiruse jätkuv levik ja Euroopa Liidu riikide piirangud reisimisele on pannud liikmesriikide, sealhulgas Eesti reisiettevõtted väga keerulisse olukorda. Riikidevaheline reisimine on häiritud ja liialt keeruline, mistõttu on paljude turismivaldkonnas töötavate inimeste töö jätkuvalt ohus.

„Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskus (ECDC) on viidanud, et praeguses epidemioloogilises olukorras on reisimispiirangud viiruse leviku tõkestamisel ebaefektiivsed ja ei too endaga kaasa mingit kasu rahvatervisele. Piirangutel on aga teistpidi väga reaalne negatiivne mõju majandustele ja juba niigi raskustes olevale turismisektorile, seetõttu näeme tungivat vajadust paremate ja ühtlaste regulatsioonide järele,“ selgitas Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Killu Maidla.

Eesti turismifirmadele teeb väga suurt muret, et reisimispiirangud riikide vahel on pidevas muutumises ja tihtipeale täielikult ebaloogilised. Nendega seotud kommunikatsioon on sageli segane ja info ebatäpne. Praeguseks on ligi 77% Euroopa Liidu täisealisest elanikkonnast vaktsineeritud, seega jääb arusaamatuks, mis eesmärki täidab näiteks mõnest riigist reisimise täielik keelamine, kui riigis on väga suur arv inimesi, kes on viiruse eest kaitstud.

Kirjas Euroopa Parlamendi liikmetele märgivad turismiliidud, et ootavad Eesti esindajatelt Euroopa Parlamendis kiiret ja sisukat tegutsemist, et Euroopas kehtivaid reisimispiirangud ja poliitikaid ühtlustada, et tagada valdkonnas tegutsevate inimeste töökohtade säilimine ja enda viirusohutust tõendanud inimeste reisimise jätkumine. Liitude hinnangul on see eriti oluline eelseisval pühadehooajal, mil inimesed reisivad palju ja turismisektori jaoks on ebavajalike piirangute puhul potentsiaalsed kahjud suured.