Euroopa Liidu riikide reisipiirangute ühtlustamata jätmine ohustab ligi miljoni inimese tööd

: Saabuva pühadehooaja valguses ootab Euroopa turismi katusorganisatsioon ECTAA Euroopa Liidu riikidelt tihedamat koostööd ja koordineeritust erinevate reisimisega seotud piirangute ja […]

Tourest logo väike
Tourest logo transparent

Saabuva pühadehooaja valguses ootab Euroopa turismi katusorganisatsioon ECTAA Euroopa Liidu riikidelt tihedamat koostööd ja koordineeritust erinevate reisimisega seotud piirangute ja poliitikate seadmisel, et vältida inimeste vabaduste ja reisimise ebavajalikku piiramist ning kindlustada 900 000 töökoha säilimine turismisektoris.

Organisatsiooni hinnangul on mitmed riigid juba taas alustanud oma kodanike reisimisvabaduse piiramisega. Samas on Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskus (ECDC) öelnud, et praeguses epidemioloogilises olukorras on reisimispiirangud viiruse leviku tõkestamisel ebaefektiivsed ja ei too endaga kaasa mingit kasu rahvatervisele. Piirangutel on aga väga reaalne negatiivne mõju kohalikele majandustele ja juba niigi raskustes olevale turismisektorile.

„Euroopa turism ei saa normaalselt toimida, kui reisimispiirangud eri riikides pidevalt muutuvad. Praeguseks on ligi 77% Euroopa Liidu täiskasvanud elanikkonnast vaktsineeritud ja seeläbi on väga suur osa elanikkonnast suuteline täiesti turvaliselt ja viirusohutult reisima. Seega ei too piiride sulgemine endaga kaasa mingit reaalset kasu. Selle asemel tuleks välja töötada ühtne üle-euroopaline lähenemine reisimispiirangutele, mille efektiivsus oleks tugevalt tõendatud ning mis oleksid proportsionaalsed. Nii on piirangud inimeste jaoks arusaadavamad ja ka reisimine lihtsam,“ sõnas Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Merike Hallik.

ECTAA hinnangul tuleks reisimisega seotud poliitikate loomisel võtta arvesse järgmisi põhimõtteid:

– Praeguse riikidepõhise piiramise asemel tuleks liikuda üksikisiku tasemel riskipõhisele mudelile. Liikumine peaks olema vaba inimestele, kes suudavad enda viirusohutust tõendada. See aitaks kaasa ka vaktsineerimise kiirendamisele.

– EL-i liikmesriigid peaksid kiiremas korras välja töötama ühtse lähenemise, milles on toodud, kui kaua tõhustusdoosid kehtivad ja millal neid teha tuleks. Sealhulgas tuleb kindlasti jätkata üle Euroopa kehtiva digitaalse COVID sertifikaadi kasutamist.

– Ühiselt tuleks kokku leppida reisimisega seotud piirangutes ja nõuetes, sealhulgas tunnustatud vaktsiinid, testide kehtivuse aeg ja COVID-19 antigeeni testide aktsepteerimine lisaks PCR testidele.

„Kurb reaalsus täna Euroopas on see, et riikide majandused kaotavad veel enne selle aasta lõppu erinevate piirangute tõttu ligikaudu 35 miljardit eurot turismist tulevat raha ja WTTC kõige värskemad analüüsid näitavad, et kuni 900 000 turismisektoris töötavat inimest kaotab töö, kui talvel hakkavad taas kehtima laialdased reisimispiirangud. Seetõttu tuleb teha kõik võimalik, et Euroopas kehtivad reisimispiirangud oleksid ühtsed, arusaadavad ja teaduslikult põhistatud,“ lisas Hallik.