Eesti Turismifirmade Liidu peasekretäriks sai Merike Hallik

: Eesti Turismifirmade Liidu (ETFL) uueks peasekretäriks valis liit suure turismikogemusega Merike Halliku, kes on varem olnud Euroopa turismi katusorganisatsiooni ECTAA ja ETFL-i […]

Tourest logo väike
Tourest logo transparentEesti Turismifirmade Liidu (ETFL) uueks peasekretäriks valis liit suure turismikogemusega Merike Halliku, kes on varem olnud Euroopa turismi katusorganisatsiooni ECTAA ja ETFL-i president.

Eesti Turismifirmade Liidu presidendi Tiit Pruuli sõnul on Halliku näol tegemist Eesti absoluutse turismiprofessionaaliga, kes on hästi kursis Eesti turismi vajaduste ning arengusuundadega, samuti Euroopas toimuvaga.

“Merikesel on suurepärased kontaktid kogu maailmas ning ta orienteerub turismimaailma nüanssides kiiresti, mis on praegusel koroonaviiruse ajastul eriti oluline. Eesootav töökoormus ETFL-i peasekretärina on tohutu, ent olen kindel, et Merikese kogemuse ja oskustega on liit igati heades kätes,” ütles Pruuli.

Uuel peasekretäril on lähiaja olulisi ülesandeid mitmeid. Kõige olulisemana näeb Merike Hallik turismi kiirele taastumisele kaasaaitamist, sealhulgas välisturistide arvu kasvatamist läbi turvalise ja atraktiivse Eesti kuvandi ning eestimaalastele reisivõimaluste avardamist, tagades sellega kohaliku turismisektori elujõulisuse.

Tema sõnul on juba täna oluline teha pikaajalisi tegevusplaane, kuidas kriisist väljudes uues reaalsuses edasi töötada.

“COVID-19 pandeemial on olnud turismile tohutu negatiivne sotsiaalne ja majanduslik mõju. Kui enne pandeemiat andis turism Eesti SKP-sse kuni 10% ning tagas töökohad ligi 100 000 inimesele, siis tänaseks on paljud nendest töökohtadest kadunud. Turismi kiire taaskäivitamine aitab kaasa majanduse taastumisele ja kasvule ning aitab igat turismiga tegelevat ettevõtet suurtest väikesteni,” märkis Hallik.

“Täna on mul väga hea meel Eesti Turismifirmade Liidu värske peasekretärina soovida kõigile head rahvusvahelist turismipäeva. Ülemaailmse turismipäeva, mida tähistatakse ÜRO Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) üleskutsel igal aastal 27. septembril, eesmärk on muuta rahvusvaheline üldsus teadlikuks turismi rollist ja selle mõjust inimeste sotsiaalsetele, poliitilistele, majanduslikele ja kultuurilistele väärtustele,” lisas Hallik.

2021. aasta turismipäeva sõnumiks on “Turism kaasava majanduskasvu nimel”.  Turism peab olema kõigile avatud!

Merike Hallikul on turismivaldkonnas töötamise ja õpetamise kogemus enam kui 30 aastat. Aastatel 2016-2018 oli Hallik ECTAA president, 2018-2020 täitis ta Eesti Turismifirmade Liidu presidendi ametikohustusi.

Eesti Turismifirmade Liit on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, mis liidab 78 liiget. Liidu põhiliikmeteks on Eesti reisibürood ja reisikorraldajad, kaasliikmeteks transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, hotellid, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad ning välismaised turismiorganisatsioonid. ETFL on üleeuroopalise turismi katus-organisatsiooni ECTAA liige.

Lisainfo:
Merike Hallik
Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär
Telefon: +372 509 0717
e-post: merike.hallik@etfl.ee