Eesti Turismifirmade Liit soovitab reisiettevõtetel reisijaid veel tõhusamalt abistada

: Eesti Turismifirmade Liit (ETFL) pöördus oma liikmete ning mitteliikmetest reisiettevõtete poole tungiva soovitusega tõhustada eneseregulatsiooni meetmeid, et aidata läbi sihipärase reisiettevõtete tegevuse […]

Tourest logo väike
Tourest logo transparent

Eesti Turismifirmade Liit (ETFL) pöördus oma liikmete ning mitteliikmetest reisiettevõtete poole tungiva soovitusega tõhustada eneseregulatsiooni meetmeid, et aidata läbi sihipärase reisiettevõtete tegevuse hoida ära võimalikku koroonaviiruse levikut. Meetmed hõlmavad endas nii enne reisi toimuvaid tegevusi kui ka järelteenindust.

ETFLi juhatuse liikme Sigrid Tammese sõnul soovitab liit tungivalt kõikidel reiside müümise ja korraldamisega tegelevatel ettevõtetel veelgi enam inimestele arusaadavalt ja selgelt lahti rääkida ning vajadusel korduvalt meelde tuletada reisijate kohustusi nii reisi eel, selle ajal kui ka peale reisi lõppemist.

“Näeme, et kõik reisibürood ja reisikorraldajad saaks veelgi enam oma kliente juhendada erinevates reisi sooritamise etappides. Viited reeglitele ja nõuetele suures infomahus ei ole täna piisavad. Reise müüvatel ettevõtetel tuleb rohkem ja personaalselt tähelepanu juhtida olulistele punktidele, nagu piiriületaja eeldeklaratsiooni täitmine enne tagasitulekut just veebis, testi tegemiste olulisus kohe saabudes ja mis peamine, eneseisolatsioonireeglitest kinnipidamine kuni negatiivse testi saabumiseni,” selgitas Tammes.

Tammese sõnul ei tohiks testi tegemise pikk ootejärjekord reisil käinud inimesele olla takistuseks seda mitte teha, kuna reisilt tulnud inimesed peavad mõistma, et tänastes oludes jätkuvad reisiga seotult nende enda võetud kohustused ka peale koju jõudmist.

“Veelgi enam, esimene negatiivne testi tulemus ei katkesta eneseisolatsiooni kohustust,” toonitas Tammes. “Kohustuslikku karantiini tuleb suhtuda tõsiselt, sest hiljutised juhtumid on näidanud, et just reisil nakatunud ja kodus mitte püsivad inimesed on olnud viiruse levitajateks.”

“Juba on mitmed reisiettevõtted loonud süsteeme, mis nii reisi ajal kui ka järel saadavad automaatselt klientidele vajalikke teavitusi ja juhendeid lisaks personaalsele suhtlusele. Kuid oluline on, et sellist lisateavitustööd teeksid kõik reisiettevõtted. Vaid nii suudame hoida riiki toodava nakkuseohu madala ja seeläbi puhkusereiside toimumise jätkusuutliku,” lisas Tammes.

Samuti soovitab ETFL reisiettevõtetel veenduda, et inimesed oleks enne lennu algust selgelt informeeritud piiriületaja deklaratsiooni eeltäitmise võimalusest Terviseameti kodulehel. Selleks palub liit ettevõtete kohapealsetel esindajatel senisest veelgi aktiivsemalt hoida silm peal oma klientide muredel ning pakkuda tuge kõigile, kes ei pruugi olla osavad telefonis toimetamises ja deklaratsiooni eeltäitmises.

“Siin saavad reisiettevõtted paremini abiks olla, et inimestele deklaratsiooni eeltäitmise võimalust ja vajalikkust enne lennu algust meelde tuletada. Eeltäidetud deklaratsioon aitab vältida pikki järjekordi lennujaamades ja tagada seal parem inimeste hajutatus,” selgitas Tammes.

Viiruse kolmandatest riikidest sisse toomise piiramiseks palub ETFL kontrollimehhanismidesse korrektuure teha ka riigil.

“Kui lennujaama saabub korraga mitu lendu, tekivad pudelikaelad nii piirile tervisedeklaratsioonide kontrollimisel kui ka lennujaama testimiskeskusesse. Viimase osas on risk, et mitmed reisijad löövad testimise järjekorda nähes käega ja lahkuvad lennujaamast. Riik peaks sellistesse kriitilistesse kohtadesse rohkem ressurssi planeerima ning ka isolatsioonikohustuse kontrollimisse täie tõsidusega suhtuma,“ ütles ETFLi president Tiit Pruuli.

Tervisereeglite rikkujate suhtes peab olema sama karm kui liiklushuligaanide, vargapoiste või mis iganes pättide suhtes,“ lisas Pruuli.

Pruuli sõnul ei ole hetkel Tallinna lennujaama testimisvõimekus lendude saabumise kellaaegadel piisav ning vajab ümber korraldamist.

1990. aastal asutatud Eesti Turismifirmade Liit on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, mis liidab 77 liiget. Liidu põhiliikmeteks on Eesti reisibürood ja reisikorraldajad, kaasliikmeteks transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, hotellid, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad ning välismaised turismiorganisatsioonid. ETFL on üleeuroopalise reisiettevõtete liite koondava organisatsiooni ECTAA liige.