Eesti Turismifirmade Liit: reisiettevõtted on tänavu riigile rohkem makse maksnud kui toetust saanud

: Eesti Turismifirmade Liidu (ETFL) sõnul on reisiettevõtted pärast koroona puhkemist maksnud riigile maksudena rohkem kui riik on otsetoetuste kaudu samu ettevõtteid aidanud.Tänavu […]

Tourest logo väike
Tourest logo transparent

Eesti Turismifirmade Liidu (ETFL) sõnul on reisiettevõtted pärast koroona puhkemist maksnud riigile maksudena rohkem kui riik on otsetoetuste kaudu samu ettevõtteid aidanud.

Tänavu on riik reisisektorit otsetoetustega aidanud EASi kaudu maikuus kokku 2,94 miljoni euroga, millele lisandus kevadise meetme ülejääkidest kujundatud ja detsembri esimeses pooles avanenud meede 511 000 euro ulatuses. Kokku on reisiettevõtted toetusi saanud veidi alla 3,5 miljoni euro.

Samal ajal on Eesti Maksu- ja Tolliameti andmetel EMTAKi koodi N791 alla käivad reisiettevõtted tasunud ainuüksi tänavuse aasta II ja III kvartalis riigile makse rohkem kui 3 miljoni euro ulatuses. Oktoobri seisuga oli reisiettevõtete tööjõumaksude summa suurem kui saadud otsetoetused. Aasta lõpuks ollakse tublisti enam maksnud kui ise toetust saanud.

“Aastal, kus riik on reisiettevõtete tegevuse praktiliselt keelanud ning reisisektori käibe kadu alates aprillist on rohkem kui 90%, on need ettevõtted siiski suutnud riigile rohkem raha sisse tuua kui riik otsetoetustena tagasi andnud,” kommenteeris ETFLi peasekretär Mariann Lugus.

Reisiettevõtted on korduvalt rõhutanud sektori vajadust riigi abi järele, kuna turismisektori taastumise alguseni järgmisel kevadel on oluline hoida tööl kriitiline hulk spetsialiste, kelle abiga turismieksport taaskäivitada.

„Arvestades ettevõtete olukorra keerulisust ning seda, kui palju tööd ning energiat on kulutatud erinevate toetusmeetmete kujundamisele ja haldamisele, oleks oluliselt lihtsam, ettevõtete jaoks õiglasem ja riigi jaoks vähem kulukas teha otsus vabastada ettevõtted kriisi tingimustes tööjõumaksudest. Näiteks kuni selle ajani, mil käive taastub 50% ulatuses,“ lisas Lugus.

Turismisektori katusorganisatsioonid on korduvalt pöördunud valitsuse poole abi saamiseks. Sektoris oluliste spetsialistide tööhõives hoidmiseks on liidu sõnul eriti vajalik Töötukassa sektoripõhise toe jätkamine kevadeni. Seni ei ole valitsus reisiettevõtetele teada andnud, kas 18. novembril toimunud kohtumisel väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Raul Siemiga jutuks olnud ja valitsuse lauale jõudnud 25 miljoni euro suurust turismiettevõtete töötajate toetamist on arutatud ning milline on otsus. 

„Ettevõtjad elavad juba kuude kaupa päev korraga ning on lükanud edasi järjekordseid koondamisi lootuses, et riik leiab möödunud aastatel maksudena panustatud vahenditest võimaluse sektorile osa tagasi anda, et raskel ajal vastu pidada. Seda pole juhtunud,“ ütles Lugus.

Enne kriisi puhkemisest reisisektoris töötanud inimestest on tänaseks juba koondatud üle 40 %, oma uksed on sulgenud kolmandik ettevõtetest.

1990. aastal asutatud Eesti Turismifirmade Liit on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, mis liidab 78 liiget. Liidu põhiliikmeteks on Eesti reisibürood ja reisikorraldajad, kaasliikmeteks transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, hotellid, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad ning välismaised turismiorganisatsioonid. ETFL on üleeuroopalise reisiettevõtete liite koondava organisatsiooni ECTAA liige.