Eesti Turismifirmade Liit ootab majandus- ja taristuministri vastust rangete lennupiirangute kohta

: Eesti Turismifirmade Liit peab oluliseks Riigikogu liikme Eerik-Niiles Krossi algatatud järelepärimist majandus- ja taristuministrile Taavi Aasale Eestis kehtestatud rangete lennupiirangute osas, kuna praegune […]

Tourest logo väike
Tourest logo transparent

Eesti Turismifirmade Liit peab oluliseks Riigikogu liikme Eerik-Niiles Krossi algatatud järelepärimist majandus- ja taristuministrile Taavi Aasale Eestis kehtestatud rangete lennupiirangute osas, kuna praegune olukord pärsib tugevalt lennuvedajate Eestisse meelitamist ja Tallinna ühenduvuse tagamist muu Euroopaga.

Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross saatis eelmisel nädalal majandus- ja taristuminister Taavi Aasale kirjaliku järelepärimise lennuliikluse piiramiseks tehtud käskkirjade õiguslikkuse ja vajalikkuse kohta. Eesti Turismifirmade Liidu hinnangul on diskussiooni jätkumine lennuühenduste teemal oluline, sest võrreldes muu Euroopaga on Eesti lennuliikluspiirangud liiga rängad ning põhjendamatud.

“Kui Tallinna Lennujaamas kukkus lennuliiklus piirangute tõttu oktoobris 89%, siis kukkumine Euroopas tervikuna on 73% ja meie regioonis ehk Skandinaavia- ja Baltimaades 74%,“ selgitas Eesti Turismifirmade Liidu juhatuse liige Sven Lõokene. „Piirangud on tekitanud olukorra, kus mitmed lennufirmad on Tallinnasse lendamise lõpetanud ning isegi mitmetesse Euroopa Ühenduse sihtkohtadesse tuleb Tallinnast lennata kahe või kolme ümberistumisega.“

Lõokene lisas, et isegi lähisihtkohtadest Tallinnasse lennates võib olla vaja teel ümberistumispunkti ööbima jääda ning see pärsib tugevalt inimeste huvi siia lennata, mis omakorda muudab Eesti ebaatraktiivseks sihtkohaks lennuvedajatele.

„Lennupiirangud muudavad Eesti Euroopa ääremaaks ning rahvusvahelistel ettevõtetel pole põhjust ega soovi oma tegevust siia laiendada, pigem viiakse oma tegevus lihtsasti ligipääsetavatesse keskustesse,“ kommenteeris Lõokene.

Oktoobri alguses andis oma hinnagu lennuühendusi piiravale käskkirjale ka õiguskantsler Ülle Madise, kes leidis, et majandus- ja taristuministri 1. oktoobri käskkirja kehtestamisel ei ole järgitud hea halduse tava ning käskkiri kahjustab lennuettevõtjate, turismiettevõtjate ja reisijate huve.

„Eesti reisiettevõtted on endiselt valmis pakkuma kõige ohutumaid ja vastutustundlikumaid reisiteenuseid, ent praegused lennupiirangud nullivad Tallinna Lennujaama ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt tehtavad jõupingutused lennuvedajate Eestisse meelitamiseks ning Tallinna ühenduvuse parandamiseks muu Euroopaga,“ selgitas Lõokene.

Eesti Turismifirmade Liit on mitmel korral lennuühenduste karmidele piirangutele tähelepanu pööranud ning palunud majandus- ja taristuminister Taavi Aasal ja valitsusel võimaldada lennuühenduste toimimist sarnaselt ülejäänud lähiregiooniga.

Eesti Turismifirmade Liit on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, mis liidab 77 liiget. Liidu põhiliikmeteks on Eesti reisibürood ja reisikorraldajad, kaasliikmeteks transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, hotellid, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad ning välismaised turismiorganisatsioonid. ETFL on üleeuroopalise reisiettevõtete liite koondava organisatsiooni ECTAA liige.