Õiguskantsler soovitab Eesti Turismifirmade Liidul ministri käskkiri kohtus vaidlustada

: Õiguskantsler Ülle Madise soovitab Eesti Turismifirmade Liidul pöörduda halduskohtu poole, et kontrollida majandus- ja taristuministri Taavi Aasa 1. oktoobri käskkirja õiguspärasust. Õiguskantsleri hinnangul […]

Tourest logo väike
Tourest logo transparent

Õiguskantsler Ülle Madise soovitab Eesti Turismifirmade Liidul pöörduda halduskohtu poole, et kontrollida majandus- ja taristuministri Taavi Aasa 1. oktoobri käskkirja õiguspärasust. Õiguskantsleri hinnangul ei ole kõnealuse käskkirja kehtestamisel järgitud hea halduse tava ning käskkiri kahjustab lennuettevõtjate, turismiettevõtjate ja reisijate huve.

Eesti Turismifirmade Liidule ja majandus- ja taristuministrile saadetud kirjas märgib õiguskantsler, et käskkirjast ei selgu, mis ajast see hakkab kehtima, teadmata on seegi, kas ja kuidas ning kellele see käskkiri kätte toimetati. Lisaks lennu- ja turismiettevõtjate huvide kahjustamisele oli käskkiri adressaatidele ootamatu, mis kahjustas lisaks teistele ka reisidele suunduma pidanud tarbijate huve. Lisaks ei jäetud inimestele piisavat aega oma tegevuste ümber korraldamiseks.

„Eesti Turismifirmade Liidu juhatus arutab edasisi samme ning otsustame kohtu poole pöördumise lähipäevil,“ kommenteeris Eesti Turismifirmade Liidu president Tiit Pruuli. „Käskkirjaga seotud uudised on tekitanud olukorra, kus oktoobrisse planeeritud puhkusereiside müügi tempo on veelgi rohkem aeglustunud ning on näha selget seost ministrite väljaütlemiste ja sellest tulenevate inimeste hirmude vahel.“

Liidul on halduskohtust võimalik taotleda ka esialgset õiguskaitset, mis peatab kohtuvaidluse ajaks käskkirja kehtivuse. „Oma riigi kohtusse kaebamine on minu arvates viimane samm, mida astuda. Ma püüaks eriarvamused lahendada ministriga läbirääkimistelaua taga,“ ütles Pruuli.

Majandus- ja taristuministri 1. oktoobri reisipiiranguid leevendama pidanud käskkirja järgi jäid sõltumata nakkuskordajast Tallinnast avatuks vaid Frankfurdi, Helsingi, Kopenhaageni, Londoni, Riia ja Varssavi lennuliinid. Kõik muud otselennud teistesse sihtkohtadesse on keelatud kui nakkuskordaja ei ole alla kehtestatud normi. Reisiettevõtetele tähendab see hoopis piirangute karmistumist, kuna näiteks ei tohi käskkirja järgi praegu tšarterlende korraldada ka eestlaste ühte lemmikusse puhkusesihtkohta Türki.

Pruuli sõnul on viimastel kuudel meditsiini ja lennunduse valdkonna erialaeksperdid juhtinud korduvalt ministrite ja valitsuse tähelepanu faktidele, et nakatumisoht otselendudel on kordades väiksem kui ümberistumistega lendudel.

„Samuti on oluline märkida et Euroopa Liidu Nõukogu soovituste eesmärk, millele viidati piiranguid kehtestades, ei ole soovitada lennupiirangute karmistamist, vaid vastupidi – kaotada koordineeritult järk-järgult mittehädavajaliku reisimise ajutised piirangud,“ ütles Pruuli.

Õiguskantsleri vastust lennupiirangute kehtestamise kohta on võimalik vaadata siit: https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Ministri%20käskkirjaga%20kehtestatud%20lennupiirangud.pdf
Eesti Turismifirmade Liit on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, mis liidab 77 liiget. Liidu põhiliikmeteks on Eesti reisibürood ja reisikorraldajad, kaasliikmeteks transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, hotellid, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad ning välismaised turismiorganisatsioonid. ETFL on üleeuroopalise reisiettevõtete liite koondava organisatsiooni ECTAA liige.