Euroopa Komisjoni uued soovitused kahjustavad kogu Euroopa turismi

: Eesti Turismifirmade Liit peab sarnaselt Euroopa turismivaldkonna ühendustega Euroopa Komisjoni soovitusi reisipiirangute riikidevaheliseks koordineerimiseks ebapiisavateks ning turismi kahjustavateks. Liidu sõnul tuleks soovitused konkreetsemaks […]

Tourest logo väike
Tourest logo transparent

Eesti Turismifirmade Liit peab sarnaselt Euroopa turismivaldkonna ühendustega Euroopa Komisjoni soovitusi reisipiirangute riikidevaheliseks koordineerimiseks ebapiisavateks ning turismi kahjustavateks. Liidu sõnul tuleks soovitused konkreetsemaks muuta, et soodustada euroopaülese ühtse ja läbipaistva reisikeskkonna tekkimist.

Euroopa Komisjoni nõukogu avaldas suunised piirideülese liikumise ühtlustamiseks ja läbipaistvamaks muutmiseks, kuid Eesti reisiettevõtteid koondava Eesti Turismifirmade Liidu (ETFL) sõnul on soovitused liiga ebamäärased ja ei loo pinda väga vajalike ühtsete reeglite kehtestamiseks. 

„See on halvas mõttes tüüpiline Euroopa bürokraatiamasina paber, mis midagi ei lahenda,“ kommenteeris Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Mariann Lugus. „Kui Euroopa Komisjon ei anna selgeid ühtseid kriteeriume, siis jäetakse riikidele suur vabadus jätkata põhjendamatult rangete poliitiliste otsuste tegemist, mis kahjustab kogu Euroopa turismi.“

Rahvusvaheline reisimine on paratamatult seotud lähte-, siht- ja ka transiitriikides kehtestatud reeglite järgimisega. Sel nädalal avalikustatud soovitused sõnastavad küll ühtse arusaama riskide defineerimiseks, aga sellest ei piisa läbipaistva ja arusaadava reisikeskkonna tekkimiseks. 

“Peamine probleem on endiselt see, et iga liikmesriik kehtestab piiranguid oma äranägemise järgi ja väga lühikeste etteteatamisaegadega. See mõjub turismisektorile halvavalt, sest pakutavaid reisiteenuseid ei saa üleöö avada, muuta ja maha võtta,” ütles Lugus.

“Seetõttu oleks Euroopa Komisjoni konkreetsed soovitused ja juhised väga teretulnud, et tagada sujuv, ühtlustatud reeglitega keskkond. Vastasel juhul on äärmiselt keeruline pakkuda kõrge kvaliteediga turvalisi reisiteenuseid,“ lisas Lugus.
Luguse sõnul on ETFLi ja liikmesettevõtete prioriteet tagada eestimaalastele adekvaatne reisiinfo ja turvalised reisiteenused. Testimise võimalust Eestisse naasmisel peab ta heaks lahenduseks, mis võimaldab inimestel reisiotsuseid teha.

“Inimestel peab olema võimalik reisida ka täna ja tulevikus ning professionaalsed reisiettevõtted seisavad selle eest,“ selgitas Lugus. „Elame ka edaspidi olukorras, kus riikide ja piirkondade riskitase on pidevas muutumises. Kui samal ajal on piiriülese liikumise reglement riigiti erinev, tekitab see topeltkeerulise olukorra.“ 

Euroopa turismiühenduste hinnangul pole Euroopa Komisjoni praegustest soovitustest üheselt aru saada, kas ja kuidas võiks riskipiirkondadest koju naasnud inimete eneseisolatsiooni asendada testimisega. Samuti jääb ebaselgeks see, millise etteteatamisajaga peaks toimuma uutest piirangutest teavitamine.

“ Euroopa turismivaldkonna rahvuslikud ja euroopaülesed ühendused peavad Euroopa Komisjoni soovitusi reisipiirangute riikidevaheliseks koordineerimiseks ebapiisavateks ning soovitavad Euroopa Liidu institutsioonidel reeglid üle vaadata selliselt, et neist oleks turismile reaalne kasu. Soovitusi peab ebapiisavaks ka Euroopa lennundussektor, mis on nimetanud konkreetset soovituste paketti poliitiliseks läbikukkumiseks,” ütles Lugus. 

Eesti Turismifirmade Liit on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, mis liidab 77 liiget. Liidu põhiliikmeteks on Eesti reisibürood ja reisikorraldajad, kaasliikmeteks transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, hotellid, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad ning välismaised turismiorganisatsioonid. ETFL on üleeuroopalise reisiettevõtete liite koondava organisatsiooni ECTAA liige.