ETFLi avalik pöördumine turismisektori toetamise vajalikkusest

: Austatud peaminister, hr. Jüri Ratas! Austatud sotsiaalminister, hr. Tanel Kiik! Reageerides viimastel päevadel avaldatud seisukohtadele turismisektori edasise toetamise vajalikkusest soovib […]

Tourest logo väike
Tourest logo transparent

Austatud peaminister, hr. Jüri Ratas!

Austatud sotsiaalminister, hr. Tanel Kiik!

Reageerides viimastel päevadel avaldatud seisukohtadele turismisektori edasise toetamise vajalikkusest soovib Eesti Turismifirmade Liit veel kord lühidalt välja tuua peamised punktid, mis on juba leidnud kajastust senistes pöördumistes vabariigi valitsuse poole.

Turism on Eesti majanduse jaoks oluline sektor, andes ligi 8% riigi SKPst, turismiteenuste eksport moodustab kümnendiku eksporditulust, sektor annab laiemalt tööd kuni 75 000 inimese.

Pikaajalist mõju omavate otsuste tegemiseks tulevikus teenitava turismiteenuste tulu jätkusuutlikkuse tagamisel on vajalik professionaalne vaade sektorile, erinevate alamsektorite ning ärimudelite tundmine.

Turismisektor töötab aastaringselt, tegemist ei ole kämpinguga, mille uksed sügise saabudes suletakse.

Reisiettevõtted töötavad väga pikalt ette, tänane tegevuste külmutamine lõikab ära teenimise võimaluse tulevikus. Paljudes Euroopa riikides on juba kinnitanud pikaajalised toetusmeetmed sektori ettevõtetele.

  • Turismisektoris töötas enne kriisi algust, 2019. aasta lõpus ligikaudu 30 000 inimest. Sektori esindusorganisatsioonid on teinud ettepaneku toetada 50% olulisemate spetsialistide tööhõives hoidmist, st umbes 15 000 inimest, järgmise aasta kevadeni. Tegemist on valdavalt kõrg- ja eriharidusega, pika tööstaaziga valdkonna spetsiifiliste teadmise ja kogemustega spetsialistidega, mitte aga esmatasandi teenindajatega.
  • Turgude taastudes on oluline säilitada ekspordivõimekus ning rahvusvahelistele nõuetele vastav piiriülese liikumise teenindamine. Selleks on vaja kriitilist hulka pidevalt tegutsenud ettevõtteid ja nendes töötavaid spetsialiste. Olenevalt valdkonnast ja ärimudelist, nõuetest vajalike litsentside, garantiide ja kriitilise hulga kvalifitseeritud spetsialistide olemasolule on võimatu vahepeal suletud või pankrotistunud ettevõtet koheselt tööle panna. Näiteks IATA litsentsi omav, lennupiletite väljastamise õigusega reisibüroo, mis suudab teenindada nii era- kui avalikku sektorit.
  • Töötajad, keda sektor soovib järgmise poole aasta jooksul säilitada, on pidevalt vajalike tegevustega hõivatud. Näiteks sissetuleva turismiga, st turismiteenuste ekspordiga tegelevad reisiettevõtted tunnevad turge ning suudavad teenindada välismaiste reisikorraldajate saadetud gruppe professionaalselt, vajalikes mahtudes, pakkudes tööhõivet suurele hulgale teenusepakkujatele terves turimisteenuste tarneahelas. Tavapäraselt teenindatakse valdavat enamust klientidest suvisel poolaastal, talvisel poolaastal toimub järgmiste kõrghooaegade ettemüük ja turundus. Tänavu jäi sissetulekut toov poolaasta vahele ning talviseks ettevalmistusperioodiks ei suudetud vahendeid koguda. Uues konkurentsiolukorras lähevad need turuosad kiiresti välismaiste ettevõtete kätte.