ETFL: Turism ei hakka taastuma enne piiride täielikku avamist, puhkusereisimise lubamist ja karantiininõuete kaotamist

: Eesti Turismifirmade Liit (ETFL) nõustub üleeuroopalise reisiettevõtete liite koondava organisatsiooni ECTAA hinnanguga, et Euroopa Liidu liikmesriikidel tuleb aidata järk-järgult kaotada reisipiirangud ja võimaldada turismiettevõtjatel […]

Tourest logo väike
Tourest logo transparent

Eesti Turismifirmade Liit (ETFL) nõustub üleeuroopalise reisiettevõtete liite koondava organisatsiooni ECTAA hinnanguga, et Euroopa Liidu liikmesriikidel tuleb aidata järk-järgult kaotada reisipiirangud ja võimaldada turismiettevõtjatel pärast kuudepikkust sulgemist uuesti tegutseda, järgides vajalikke tervisekaitsemeetmeid. Samas märgib ETFL, et professionaalsete reisiteenuste pakkujate ettevõtlusvabaduse ning võimaluse hakata kriisist väljuma taastab piiriülese puhkusereisimise lubamine.

„On väga tervitatav, et Euroopa Komisjon on andnud positiivseid noote ja teinud ettepanekuid liikmesriikidele soodustada reisimise taastekkimist,” ütles ETFLi peasekretär Mariann Lugus. “Inimesed on väsinud karantiinis olemisest ning ka majandus januneb elavdamise järele.”

Luguse sõnul on Euroopa Komisjonilt tulnud värsked soovitused alustada piiride avamisega teretulnud, sest suvekuud on inimeste peamine puhkusereiside aeg. Lisaks naaberriikidele peaksid meie inimeste jaoks populaarsed puhkusesihtkohad olema erilise tähelepanu all. Riigiti hakkavad piirangute leevendused, teenuste pakkumine ja nende tarbimisega seotud reeglid olema erinevad. ETFL ja liidu liikmed on läbi ECTAA võrgustiku aktiivses kontaktis teiste riikide kolleegidega, et olla kõigega kursis ning pakkuda võimaluste avanedes head ja turvalist reisiteenust.

“Kohe, kui avanevad võimalused puhkusereisideks, algab võistlus välisturistide enda juurde meelitamiseks. Eesti peab selleks valmis olema nii kehtestatud regulatsioonide realiseerimisel kui ka sõnumitega ja turundustegevustega, et oleme hea ja turvaline reisisihtkoht. Maailma turisminõukogu hinnangul annab turism laiemalt 15% Eesti SKPst ja iga kuues inimene töötab otseselt või kaudselt turismiga tihedalt seotud erialal. Turismiteenused moodustavad kümnendiku meie eksporditulust” selgitas Lugus

“Piiride avamine ning turismi järk-järguline taastamine annaks võimaluse tööle naasta  lisaks majutusettevõtetele ja restoranidele ka näiteks teatritele, kultuuriasutustele, konverentsiturismiga seotud ettevõtetele, meelelahutusasutustele ja paljudele teistele ettevõtetele, kes töötavad turismiga seotud sfäärides,” lisas Lugus.

“Meil on vaja vastu võtta turiste ja professionaalsel reisisektoril on selles kandev roll,” rääkis Lugus. “Koroonakriisi alguses nägime hästi, kui oluline on kogemustega teenusepakkujate olemasolu, et pakkuda Eesti inimestele emakeelset asjatundlikku reisiteenust, tuua neid laiast maailmast tagasi koju ning aidata lahendada reisil tekkivaid probleeme ajal, kui keegi teine ei aita. Teenuseplatvormile või lihtsalt internetti ju abi küsimiseks helistada ei saa.”

Euroopa Komisjon tutvustas liikmesriikidele kolmapäeval turismi- ja transpordipaketti, mille kohaselt soovitab liikmesriikidel järk-järgult ja ühiselt tegutsedes asuda sarnastes piirkondades loobuma kehtestatud piirangutest ning alustada transpordivõrgu taaskäivitamisega. Koroonaviiruse leviku tõttu ära jäänud reiside kompensatsioonimehhanismis näeks ette vautšerite pakkumise võimalust nii pakettreiside kui ka lennureiside korral. Samas rõhutas komisjon tervisekaitsereeglite järgimise vajalikkust ka piirangute leevenemise korral.

Eesti Turismifirmade Liit näeb eluliselt tähtsa tegurina turismisektori, sealhulgas professionaalse reisisektori alalhoidmist. Parim võimalik abi kogu sektorile on võimalus taas oma teenuseid pakkuda. Kui turism siiski piisavalt kiiresti ei taastu, on ainsaks ellujäämise võimaluseks toetusmeetmed, ennekõike töötukassa meetme pikenemine vähemalt käesoleva kalendriaasta lõpuni. Liit on teinud ka ettepaneku muuta töölepinguseaduse § 37 paindlikumaks.

Eesti Turismifirmade Liit on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, mis liidab 78 liiget. Liidu põhiliikmeteks on Eesti reisibürood ja reisikorraldajad, kaasliikmeteks transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, hotellid, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad ning välismaised turismiorganisatsioonid. ETFL on üleeuroopalise reisiettevõtete liite koondava organisatsiooni ECTAA liige.