Soome ja Euroopa turismifirmadele tuleb müüa reisielamust Tallinnast väljas

: Eesti Turismifirmade Liidu hinnangul sõltub Eesti turismi edukus lähiaastatel paljuski sellest, kuidas [...]

Tourest logo väike
Tourest logo transparent
Tourest intervjuud

Eesti Turismifirmade Liidu hinnangul sõltub Eesti turismi edukus lähiaastatel paljuski sellest, kuidas lisaks Tallinnale suudetakse välismaa turismigruppe motiveerida avastama Eestit väljaspool pealinna. Selleks toodi koostöös EAS Turismiarenduskeskusega möödunul nädalal Touresti messi raames Eesti eri piirkondade turismitoodet ostma ligi 50 suurt reisikorraldajat Soomest ja üle kogu Euroopa.

Eesti Turismifirmade Liit (ETFL) ja EAS Turismiarenduskeskus tõid ühiselt  Touresti raames Eestisse ligi 50 Euroopa reisiprofessionaali, kelle eesmärk oli kohtuda Eesti turismiettevõtetega, sõlmida koostöökontakte uueks hooajaks ja kogeda ise Eesti turismitooteid. Liidu hinnangul on Tallinn oma unikaalse vanalinna ning atraktsioonidega hästi tuntud, ent uute turismigruppide Eestisse meelitamiseks tuleb rohkem tähelepanu pöörata regionaalsetele puhkamisvõimalustele.

“Tourestil leidis esmakordselt aset mahukas turismiettevõtete kontaktkohtumiste sessioon, kus toimus 359 ärikohtumist Eesti müüjate ja välismaiste ostjate vahel. Sellises formaadis ja mahus turismiekspordi kasvule suunatud sündmust pole Eestis seni veel tehtud,” selgitas ETFLi peasekretär Mariann Lugus. “Kontakte vahetasid kokku ligi 100 välisostjat ja kodumaist pakkujat ning pooled Eesti ettevõtjatest olid väljaspoolt Tallinna.”

Rahvusvaheliste ostjate eriprogramm Tourestil sai teoks ETFLi  ja EASi turismiarenduskeskuse koostöö tulemusena, olulisteks partneriteks olid ka Tallinna ja Tartu linn, Finnair ning eesti turismiettevõtted. Ühisest investeeringust tulenevat kasu loodetakse näha juba järgmise aasta turismistatistikas.

“Tegime tõsist tööd selle nimel, et mõjukad välismaised reisikorraldajad Eestisse kohale tuua, nad messil otse eesti turismiteenuste pakkujatega kokku viia ja neil Eesti erinevates regioonides toodet ise kogeda lasta. Tänavu sai see esimest korda sellises mahus teoks, ent  kogu meie turismipotentsiaali ära kasutamiseks tuleks seda teha regulaarselt, et erinevate Eesti regioonide tooted ja elamused rahvusvaheliste reisikorraldajate tooteportfooliosse jõuaksid” ütles ETFLi asepresident Külli Karing.

“Soovime, et Tourest oleks lisaks iga-aastasele suursündmusele, kust osta endale hea puhkusereis ja suhelda kogu Eesti turismiparemikuga, ka äriplatvorm, mis viib kokku ostjad välismaalt ja müüjad Eestist, et sõlmida uusi kontakte ja kokkuleppeid ning seeläbi järjekindlalt tugevdada Eesti turismi ekspordivõimet,” lisas Karing.

„Vaatamata kaasaegsetele moodsatele kommunikatsioonilahendustele, sõlmitakse olulisi ärikontakte ikka silmast silma,“ rõhutas reisiprofessionaalidega tehtava töö olulisust EASi turismiarenduskeskuse direktor Margus Sameli.

„Turismiettevõtjad olid väga rahul, et said välismaistele reisikorraldajatele anda siinsamas võimaluse tooteid ise kogeda. Inimesed, kellest sõltub, kui palju Eesti tooteid kataloogi võetakse ja välisklientidele pakutakse, said kohapeal vahetuma ja veenvama mulje, kui see oleks olnud võimalik välismaises messihallis,“ lisas Sameli.

Sameli sõnul on jätkuvalt erilises fookuses Soome reisiprofessionaalid. „Tervelt 93% soomlastest on meil käinud, seetõttu tuleb soomlastele turundada üha uusi atraktsioone, sihtkohti ja sündmusi, mis ahvatleks neid taas Eestisse tulema.”

„Kui saame Tallinnas oma kodumessil suhelda ja tutvustada Peipsimaad kümnetele reisikorraldajatele või ajakirjanikele, siis tõstame sellega oma piirkonna tutvustamise täiesti uuele tasemele. Reisikorraldajate kõige suurem huvi oli just ühe- ja kahepäevaste Tallinnast kaugemale siirduvate reiside vastu,” selgitas MTÜ Peipsimaa Turism juhataja Kadi Ploom.

Eesti turismivõimalusi avastasid messil ja maakondades valitud reisikorraldajad nii Saksamaalt, Austriast, Hollandist, Belgiast, Itaaliast, Poolast, aga ka kõikidest Põhjamaadest. Turism on Eesti jaoks oluline majandusharu, moodustades üle 10% Eesti ekspordist ning kolmandiku teenuste ekspordist. Maailma Turisminõukogu majandusmõju uuringu tulemuste hinnangul annab turism laiemalt Eestis tööd pea igale kuuendale tööealisele elanikule.

Alates 1991. aastast toimuvat Touresti korraldab Eesti Turismifirmade Liit. Eesti Turismifirmade Liit (ETFL) on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid on seotud liitu kuuluvate ettevõtete majandushuvide kaitsmisega turismi valdkonnas ning turismiteenuste kvaliteedi parandamisega. Käesoleval hetkel on liidul 79 liiget.

Lisainfo:

Külli Karing

Eesti Turismifirmade Liidu asepresident