Eesti Turismifirmade Liitu asub juhatama Merike Hallik

: Eesti Turismifirmade Liidu volikogu kinnitas kaheks järgmiseks aastaks presidendiks suure turismikogemusega Merike Halliku, kes vedas viimased kaks aastat presidendina Euroopa turismi katusorganisatsiooni […]

Tourest logo väike
Tourest logo transparent
ETFL juhatus 2018 Merike Hallik

Eesti Turismifirmade Liidu volikogu kinnitas kaheks järgmiseks aastaks presidendiks suure turismikogemusega Merike Halliku, kes vedas viimased kaks aastat presidendina Euroopa turismi katusorganisatsiooni ECTAA. Halliku sõnul on Eesti turismi väljakutsed järgmistel aastatel seotud nii pakettreisidirektiivi tööle rakendamisega kui ka suurte sihtriikide turismivoogude hoidmisega.

“Vähem kui kaks kuud on jäänud 1. juulini, mil Euroopa Liidu liikmesriikides rakendub pakettreisidirektiiv, mis muudab oluliselt senist pakettide käsitlust ning seab reisiettevõtetele uued kohustused, et tarbijad oleks paremini kaitstud,” ütles Merike Hallik. “Kuigi direktiivi tulekut on paberil juba pikalt ette valmistatud, saame alles järgnevatel aastal täpsemalt aru, mida see Eesti turismitööstusele tähendab.”

Samuti on Halliku sõnul oluline olla globaalselt tihedal turismiturul atraktiivne sihtkoht, et tagada turismi jätkusuutlikkus.

“Eelmisel aastal nägime nii siseturismi kui ka sissetuleva turismi osas korralikku kasvu, mis oli kindlasti tingitud muuhulgas Euroopa eesistumisest. Tänavu sügisel iseenesest sellist turismivoogu oodata ei ole ning seetõttu tuleb välismaised turistid muude vahenditega siia meelitada,” rääkis Hallik.

“Maailma majandus on praegu õitsengul, mis tähendab, et inimesed reisivad meelsasti, kuid paraku konkureerime võrdsetel tingimustel selliste sihtkohtadega nagu Pariis, London või New York ning seetõttu tuleb tegutseda ettenägelikult ja targalt – turismisektori jätkusuutlikkuse tagamisel on oluline roll lisaks ettevõtjatele ka riigil,” lisas Hallik.

Eraldi teema, millega Halliku sõnul lähiaastatel tuleb aktiivselt tegeleda, on jätkuv Eesti tutvustamine kaugemates sihtriikides, näiteks Hiinas.

“EASi turismiarenduskeskuse toel ja kohalike reisiettevõtete initsiatiivil on viimasel seitsmel aastal ära tehtud suur ja tänuväärne töö, et reisima hakanud Hiina keskklassile Eestit tutvustada ning nüüd on see töö hakanud vaikselt vilja kandma,” lausus Hallik. “Sellegipoolest tuleb tööd kaugturgudel jätkata, et tagada nende riikide turistide kasv. Näiteks Eestisse reisivate hiinlaste arv võiks lähima paari aastaga kasvada kuni 30 000 turistini.”

ETFLi volikogu valis järgmiseks perioodiks ka uue juhatuse, kuhu kuuluvad lisaks presidendile veel Aili Kägu, Anne Samlik, Enn Vilgo, Külli Karing, Margus Mändmets ja Sven Lõokene.


Eesti Turismifirmade Liit on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, mis liidab 77 liiget. Liidu põhiliikmeteks on Eesti reisibürood ja reisikorraldajad, kaasliikmeteks transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, hotellid, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad ning välismaised turismiorganisatsioonid. ETFL on üleeuroopalise turismiorganisatsiooni ECTAA liige.

Lisainfo:

Merike Hallik

Eesti Turismifirmade Liidu president