Pakettreisidirektiiv tõstab reisiettevõtete haldus- ja finantskoormust

: Täna Riigikogus vastu võetud turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu on Eesti Turismifirmade Liidu hinnangul endiselt olulises osas ebaselgust […]

Tourest logo väike
Tourest logo transparent
Sadam

Täna Riigikogus vastu võetud turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu on Eesti Turismifirmade Liidu hinnangul endiselt olulises osas ebaselgust ja bürokraatiat loov ning tähendab järgmise aasta juulist reisiettevõtetele haldus- ja finantskoormuse tõusu, mis omakorda võib mõjutada reisiteenuste hinda.

1. juulist 2018 rakendub niinimetatud pakettreisidirektiiv üheaegselt paljudes Euroopa riikides ning ka Eestil tuleb see kohustuslikus korras üle võtta, kuigi Eesti direktiivi muutmist 2015. aastal ei pooldanud.

“Eestis ei pea ükski teine teenusepakkuja omama 100% suurust tagatist, nagu pakettreisi mõiste alla liigituvate toodete müügiga reisiettevõtetelt nõudma hakatakse, vaid see on tavaliselt teatud aste madalam,” ütles ETFLi juhatuse liige ja turismi Euroopa katusorganisatsiooni ECTAA president Merike Hallik. “See tähendab reisiettevõtjatele haldus- ja finantskoormuse tõusu, mis võib lõpptulemusena mõjutada ka reisitoodete ja -teenuste hinda ning valiku vähenemist klientidele.”

“Paljude ettevõtjate jaoks on üheks peamiseks probleemiks seaduse auklikkus ja ebaselgus mitmes olulises aspektis, kus on juba ette teada, et olukorra lahendab sisuliselt hilisem kohtupraktika. See näitab, et seadust tuleks veel ja veel täiendada,” lisas Hallik.

Halliku sõnul on Eesti reisiettevõtjad teinud ligi kaks aastat intensiivset tööd, et võimalikult hästi ära kasutada väikseid liikmesriikidele jäetud vabadusi, mis muudavad direktiivi sisu igas riigis pisut erinevaks.

“Meil on rakendussätete välja töötamisel olnud väga hea koostöö majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga ning usume, et oleme Euroopa Liidust ette antud olukorra võimalikult hästi läbi analüüsinud ja aru saanud, milline peaks olema turismi arengut ja majanduskasvu soodustav hea seadus,” ütles Hallik.

“Turismi jätkusuutlikuks arenguks ootame riigilt bürokraatia vähendamise jätkumist ning seda, et aruandlus oleks lihtsasti kättesaadav ning läbipaistev,” lisas Hallik.

Eesti Turismifirmade Liidu hinnangul on seadus siiski tervikuna vajalik, kuna loob suurema turvalisuse reisioste tegevate tarbijate kaitsmisel. ETFLi liikmed annavad ka uues olukorras endast parima, et kliendid saaksid Eesti reisiettevõtetelt mugavalt tooteid ja teenuseid osta ning nende õigused oleks hästi kaitstud.

Eesti Turismifirmade Liit on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, mis liidab 75 liiget, kellest 55 on põhi- ja 20 kaasliikmed. Liidu põhiliikmeteks on Eesti reisibürood ja reisikorraldajad, kaasliikmeteks transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, hotellid, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad ning välismaised turismiorganisatsioonid. Aastatel 2016-2018 on ETFL on üleeuroopalise turismiorganisatsiooni ECTAA eesistuja.