Euroopa vajab turismiteenuste tagamiseks eri transpordiliike ühendavat poliitikat

: Turismifoorumil tõdeti, et umbes 70 000 Euroopas tegutsevat reisibürood ja -korraldajat kogevad igapäevaselt tarbijate suurenevat ootust probleemidevabaks uksest-ukseni reisiteenuste pakkumiseks, […]

Tourest logo väike
Tourest logo transparent
ETFL intervjuu

Turismifoorumil tõdeti, et umbes 70 000 Euroopas tegutsevat reisibürood ja -korraldajat kogevad igapäevaselt tarbijate suurenevat ootust probleemidevabaks uksest-ukseni reisiteenuste pakkumiseks, mis tähendab erinevate transpordiliikide sujuvat kombineerimist ning võimalust nende tellimiseks ja tasumiseks ühe ja sama tehinguga.

“Turismisektori jätkusuutlikuks kasvuks vajab Euroopa ühtset eri transpordiliikide koostoimimist võimaldavat poliitikat.,” ütles Hallik.

“Suhteliselt liberaliseerunud õhutransport ning jõudsalt samas suunas liikuvad raudteeühendused on juba tõhustanud üleeuroopalist ligipääsetavust, pakkudes laialdasemaid ja taskukohasemaid reisimisvõimalusi, kui siiski ei vasta need arengud veel täielikult tarbijate ootustele,” lisas Hallik.

Halliku sõnul on Euroopa turismisektori arengu eelduseks hea ja paindlik õigusruum, mis võimaldaks sujuvamaid ühendusi eriliigiliste transporditeenuste arendamiseks ning lisaks ka informatsiooni ja ligipääsu sellele mitte ainult Euroopas, vaid ka olulisemates saatjariikides.

“Erinevaid transpordivahendeid on võimalik reiside planeerimisel kombineerida, aga need on fragmenteeritud ning omavahel mitte hästi ühendatavad. Täna oleme niinimetatud ühe broneeringu ja makse teenusest veel väga kaugel,” lisas Hallik.

Eesti Vabariigi Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames Tallinnas toimuv Euroopa Turismifoorumi üheks oluliseks teemaks on transpordiühenduste ning erinevate transpordiliikide parema koostoimimise võimalused, et need toetaks Euroopa Liidu turismisektori kasvu.

Eesti Turismifirmade Liit on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, mis liidab 74 liiget, kellest 54 on põhi- ja 19 kaasliikmed. Liidu põhiliikmeteks on Eesti reisibürood ja reisikorraldajad, kaasliikmeteks transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, hotellid, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad ning välismaised turismiorganisatsioonid. Aastatel 2016-2018 on ETFL on üleeuroopalise turismiorganisatsiooni ECTAA eesistuja.
 

Merike Hallik
ETFL asepresident
ECTAA president