Turism annab tööd pea 100 000 eestimaalasele

: Eesti Turismifirmade Liidu presidendi Külli Karingu sõnul on käesoleva aasta esimene pool olnud Eesti turismile väga hea ning statistika näitab […]

Tourest logo väike
Tourest logo transparent
Estoria

Eesti Turismifirmade Liidu presidendi Külli Karingu sõnul on käesoleva aasta esimene pool olnud Eesti turismile väga hea ning statistika näitab kasvu välisturistide arvus, ent ka siseturistide seas on sel aastal oodata juba mitmendat aastat järjest uut rekordit. “Väikese riigina oleme ekspordist väga sõltuvad, seepärast oleme eriti rõõmsad, et võime tänavuste numbritega rahul olla,” ütles Karing. “Kuid jätkusuutlikkuse tagamiseks ei tohi me kindlasti ajutistele loorberitele puhkama jääda, vaid peame vastutustundlikult ja pidevalt arendama pakutavaid tooteid ja teenuseid.”

Maailma Turisminõukogu andmetel moodustas 2015. aastal turism kogu Eesti SKPst 15,5% ning tööhõivest 15,3%, pakkudes tööd ligi sajale tuhandele inimesele. Nii Euroopas kui maailmas tervikuna jäävad need keskmised alla 10%.

Selle aasta esimese seitsme kuuga majutus EASi andmetel Eestis 1 913 171 turisti, kellest ligi 1,2 miljonit olid välisturistid ja 730 000 siseturistid. “Need numbrid räägivad juba iseenda eest, millise mahu ja mõjuga on turism Eesti majandusele,” ütles Karing. “Võrreldes eelmise aastaga on siseturistide arv kasvanud perioodil jaanuar-juuli 7% võrra ja välisturistide oma 6% võrra ning see on tubli tulemus.”

Suurima tõusu läbi teinud riigid, kust turistid Eestisse tulevad, on suured Euroopa riigid Hispaania (+22%), Itaalia (+18%), Prantsusmaa (+19%), Poola (+22%), Holland (+24%) ja Austria (+22%). Meie lähinaabritest on turistide arv oluliselt suurenenud Leedu (+15%) ja Läti (+13%) puhul. Eestile olulisematest sihtturgudest on sel aastal stabiliseerunud ja pisikese 1,4% suuruse tõusu läbi teinud Venemaa turg, endiselt populaarne on Eesti ka soomlaste hulgas, kes on siin majutunud võrreldes eelmise aastaga 5% rohkem.

“Eestit teatakse ja hinnatakse aina enam ja meil on, mida pakkuda,” ütles Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Mariann Lugus. “Vaatamata suhteliselt lühikesele suvele tullakse siia aastaringselt, kuigi on selge, et suvekuudel on Eestisse tulijate arv samasuur kui ülejäänud aasta jooksul. Selline hooajalisus muudab sektoris tegutsevate ettevõtete majandamise keeruliseks ning seetõttu tuleb turismi puudutavad otsused väga hästi läbi kaaluda.”

“Maailmas toimuvad protsessid ja infotehnoloogia arengust tulenevad uued võimalused kõike iseseisvalt teha on loonud hulgaliselt olukordi, kus on selgunud, et tarbijana ei ole inimestel õigused ja turvalisus piisavalt tagatud,” lisas Lugus.  “Seepärast on Eesti turismi arengus kindel roll professionaalsetel reisikorraldajatel ja -büroodel, kes aitavad nii sissetuleva kui ka väljamineva turismi puhul teha inimestel õigeid otsuseid.”

“Loodame, et turismisektori pingutusi hinnatakse ka seadusandjate poolt ning uute regulatsioonide puhul kaalutakse poolt- ja vastuargumente hoolikalt,” sõnas Lugus. “Kui vaatame üht viimase aja suurimat muutust ehk järgmisest aastast rakenduvat majutusasutuste käibemaksutõusu, siis on turismitöötajatel värin hinges küll.”

Ka Eestist välja rändava turismi puhul on näha, et eestimaalased on tõeline reisirahvas. Kui Eesti Panga andmetel reisiti 2015. aastal Eestist väljapoole ligi 2,5 miljonil korral, siis selle aasta esimeses pooles on reiside arv 3% suurem. “Eesti Turismifirmade Liit tänab ja tervitab rahvusvahelise turismipäeva puhul kõiki, kes Eesti tuntusele maailmas ja väga heale kohapealsele teenindusele ning turismi arengule igapäevaselt kaasa aitavad,” ütles Lugus.

Foto: Sokos Hotels Eesti müügi- ja turundusdirektor Evelin Org esitleb Solo Sokos Hotel Estoria lugude jutustajatele 27. septembril Rahvusvahelise turismipäeva puhul väljaantud tunnustähti.