ETFL: Eestist reisi ostnud inimesed peavad tarbijana saama igakülgse kaitse

: 9. september 2016 ETFL: Eestist reisi ostnud inimesed peavad tarbijana saama igakülgse kaitse Eesti Turismifirmade Liidu hinnangul peab kõigil reisihuvilistel olema pärast […]

Tourest logo väike
Tourest logo transparent
ETFL konverents

9. september 2016

ETFL: Eestist reisi ostnud inimesed peavad tarbijana saama igakülgse kaitse

Eesti Turismifirmade Liidu hinnangul peab kõigil reisihuvilistel olema pärast pakettreisidirektiivi rakendumist võimalus osta reisiteenuseid turvaliselt ja mugavalt, olles sealjuures Tarbijakaitseameti ja Eesti Turismifirmade Liidu liikmete poolt kaitstud, olenemata reisiteenuse soetamise asukohast, ettevõtte liigist ja kasutatavast müügikanalist.
Pakettreisidirektiiv rakendub Eestis 1. juulil 2018 ning selle kohaselt peavad teenusele finantstagatise looma kõik reisiettevõtted, kes pakuvad pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid. Pakettreisiks hakatakse seejuures lugema ka selliseid reisiteenuste kogumeid, mis täna on üksikud reisiteenused ja regulatsiooni alt väljas. Pakettreis ei ole enam üksnes reisikorraldaja või reisibüroo pakutav toode, näiteks saavad hõlmatud ka transpordiettevõtted ja kompleksteenuseid pakkuvad majutusasutused. Tarbijatele tähendab see reisiteenuste ostmisel suuremat kaitset.“Eesti Turismifirmade Liit on seisukohal, et inimesed peavad saama Eesti ettevõtjatelt südamerahuga reisi osta,“ ütles ETFLi president Külli Karing. “Meie eesmärgiks on jätkuvalt kindlustada Eestis kvaliteetsete reisiteenuste mitmekesine pakkumine, mis tuleb saavutada läbi teenusepakkujate võrdsete konkurentsitingimuste. Meie jaoks on oluline iga omanäolise ja inimeste poolt armastatud ettevõtja jätkamine reisiteenuste pakkujana ka pärast direktiivi ülevõtmist.”

Kuna ETFL on sellest aastast 29 Euroopa riigi reisikorraldajate ja -büroode rahvuslikke katusorganisatsioone koondava ühenduse ECTAA (the European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations) eesistuja ning pakettreisidirektiivi rakendamise nimel käib töö kogu Euroopas, kaasati eilsest tänaseni Pärnus toimunud seminaril aruteludesse lisaks Eesti, Läti ja Leedu turismiliitudele ka iga riigi tarbijakaitseametid ning Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad, kes direktiivi ülevõtmise eest vastutavad. ECTAA presidendi Merike Halliku sõnul toimetavad Baltimaad Euroopa mõistes sisuliselt samal turul ning seetõttu on oluline, et need valikud, mida direktiivi ülevõtmisel teha on võimalik, arutatakse võimalikult sarnase lõpplahenduse saavutamiseks ühiselt läbi. Kindlasti tuleb vältida sellise olukorra tekkimist, kus mõni riik kaotab oma ettevõtjaid või kliente administratiivsetel põhjustel.

“ECTAA eesistujatena näeme vajadust koordineerida piirkondlikel turgudel tegevusi õigusaktide ettevalmistamise perioodil, et nende kvaliteet ja turuosaliste huvid oleksid tagatud parimal võimalikul moel,” selgitas Hallik. “Täna on direktiiv vastu võetud ja meil tuleb see ettenähtud ajaks üle võtta, see on möödapääsmatu.”

“Ülevõtmisel saame teha mõningaid valikuid, need valikud peavad olema õiged, et tarbijate kõrge kaitsevajaduse juures suureneks ka reisiteenuste pakkumine,” lisas Hallik. “Turism on Eestile väga oluline majandusharu ning konkurentsivõime säilitamine peaks olema lisaks sektorile endale kindlasti ka riigi prioriteet.”


Pakettreisidirektiiviga lisanduvad 1. juulist 2018 reisiettevõtjatele teavituskohustused, suurenevad tagatised ja vastutus. Kui tarbijale annab finantsgarantiide omajate ringi laienemine suurenenud kindlustunde, siis keerulisemaks muudab see ettevõtjate elu, kuna finantstagatise omamine on kallis ning võib tähendada hinnatõusu ka tarbijale.Maailma turisminõukogu majandusmõjude raporti andmetel oli turismi kogumõju Eesti SKP-le 2015. aastal 15,5% ning sektor andis laiemalt tööd umbes 96 000 inimesele, mis on kuuendik riigi kogu tööhõivest. Euroopa ja maailma vastavad keskmised jäid alla 10%.Lisainfo: Merike Hallik
ETFLi asepresident, ECTAA president
e-post: mhallik@carlsonwagonlit.ee