Eesti sai mõjuka Euroopa turismiorganisatsiooni eesistujaks

: ECTAA värske presidendi Merike Halliku sõnul on nii Euroopas kui ka laiemalt mõjuka organisatsiooni juhtimine Eestile suur au ja väljakutse, […]

Tourest logo väike
Tourest logo transparent
EEsistuja

ECTAA värske presidendi Merike Halliku sõnul on nii Euroopas kui ka laiemalt mõjuka organisatsiooni juhtimine Eestile suur au ja väljakutse, kuna ECTAA koondab endas professionaale kogu Euroopast, kes suudavad ühiselt anda asjatundlikku nõu ja sisendit valdkondlikku seadusloomesse. Presidendi roll on esindada Euroopas turismivaldkonna huve, olla ühenduse eestkõneleja ning koordineerida organisatsiooni tööd.

“Selle aasta suured teemad on Euroopa Komisjonis vastu võetud uue pakettreisidirektiivi rakendamine liikmesriikides ja Schengeni ala tulevik,” ütles Hallik. “Turism on oluline majandusharu igal pool ning peame nägema turismist tulenevat sotsiaalmajanduslikku kasu laiema pilguga. Just Eestil oleks siin oluline püüda oma strateegiates ja tegevustes olla rohkem paindlik, sest turism moodustab kümnendiku meie ekspordist, loob töökohti, soodustab regionaalarengut ning lisaks tarbivad turistid reisimisega kaasnevaid teenuseid, mis suurendab ka teiste sektorite sissetulekuid ja soodustab üldist majandusarengut.”

Lisaks presidendile panustab Eesti Turismifirmade Liit ECTAA tegevusse ka sellega, et määrab liikmed liidu kuute valdkondlikusse komiteesse, milleks on juriidiline, lennundus-, tehnoloogia-, fiskaal-, sissetuleva turismi ja reisikorraldajate komitee. ECTAA komiteedesse kuuluvad valdkondades pikaajalist kogemust omavad isikud, kes analüüsivad valdkondlikke arenguid ja suundumusi ning töötavad välja ECTAA soovitusi ärikeskkonda reguleerivatele seadusandjatele ja huvirühmadele.

Tartu Ülikoolis inglise filoloogia lõpetanud Merike Hallik on turismivaldkonnaga seotud aastast 1988 peamiselt müügi- ja turundusalal. Aastatel 1997-2006 töötas ta Estraveli asepresidendina, alates 2006. aastast juhib ta Kaleva Travel / CWT Estonia tööd.

ETFLi presidendi Külli Karingu sõnul saavutab Eesti läbi ECTAA eesistumise kindlasti enam rahvusvahelist nähtavust nii turismi sihtkohana kui ka valdkonna professionaalide hulgas. “See on hea võimalus konkurentsitihedal globaalsel turismiturul Eesti kui reisisihtkoha tugevusi välja tuua ning end uutele eksportturgudele tutvustada,” ütles Karing. “Samuti on oluline teadvustada turismisektori kandvat rolli Eesti majanduses ja selle elavdamisel.“

Eesti võttis 55-aastase ajalooga organisatsiooni juhtimise üle Taanilt. ECTAA (the European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations) koondab 31 Euroopa riigi reisikorraldajate ja -büroode rahvuslikke katusorganisatsioone, lisaks kuuluvad sinna veel kolme Vahemere piirkonna riigi valdkondlikud liidud. Läbi rahvuslike liitude ühendab ECTAA üle 70 000 turismi valdkonnas aktiivselt tegutsevat ettevõtet. ETFL on ECTAA liige alates 1998. aastast.

Lisainfo:
Külli Karing
Eesti Turismifirmade Liidu president