ETFLi volikogu valis uueks presidendiks Külli Karingu

: “Reisimine on täna kõrgendatud tähelepanu all kogu maailmas ning reisifirmadel on oluline roll kvaliteetse ja turvalise turismiteenuse tagamisel,” ütles liitu […]

Tourest logo väike
Tourest logo transparent
ETFL volikogu

“Reisimine on täna kõrgendatud tähelepanu all kogu maailmas ning reisifirmadel on oluline roll kvaliteetse ja turvalise turismiteenuse tagamisel,” ütles liitu ka eelneval kahel aastal juhtinud Külli Karing. “ETFLil on tugev liikmeskond, kes suudab tagada, et reisi ostnud inimene saab vajadusel asjakohast eestikeelset nõu ja abi kogu oma reisi jooksul.”
Karingu sõnul on Euroopas reisimise kontekstis kriitilise tähtsusega Schengeni viisaruumi jätkumine seni kehtivatel põhimõtetel. “Praegu on õhus noote, mis ühise viisaruumi toimimist tõsiselt ohustavad ja see kujuneks tõeliselt suureks probleemiks kogu Euroopa turismitööstusele, rääkimata probleemidest meie enda reisijatele ja turismisektorile,” ütles Karing. “Siin on vaja kaalutletud tegutsemist nii kohalikul kui ka ühtsel Euroopa tasandil.”
Selles kontekstis on oluline, et alates mai lõpust saab Eesti Turismifirmade Liidust Euroopa Turismifirmade Assotsiatsiooni ECTAA eesistujamaa, mistõttu on Eestil võimalik aktiivselt kaasa rääkida Euroopa ühtse turismipoliitika kujundamisel. Karingu sõnul on roteeruv eesistujakoht Eestile kui väiksele liikmesriigile hea võimalus lisaks olulistel teemadel kaasarääkimisele tõmmata endale positiivset tähelepanu.
“Kuna nii Schengeni viisaruumi problemaatika kui pakettreiside direktiiviga tegeletakse aktiivselt terves Euroopas, saame siin kindlasti ka oma kogemuste ja ettepanekutega silma paista ning tutvustada Eestit kui suurepärast turismimaad, kus tegutsevad professionaalset teenust pakkuvad turismiettevõtted,” ütles Karing.
Käesoleva aasta üheks aktuaalsemaks teemaks on ühiste lahenduste leidmine Euroopa pakettreiside direktiivi Eestisse kohaldamiseks, et siinne turism oleks jätkusuutlik ka järgmistel aastatel. “Eestil tuleb leida parimad viisid, kuidas rakendada järgmisel aastal kindlasti jõustuvat Euroopa pakettreiside direktiivi, mis seab Eesti turismiettevõtetele lisakoormise,” sõnas Karing. “Kuna direktiivi kohaselt on riikidel teatud küsimustes õigus rakendussätete üle ise otsustada, seisab meil ees ühine töö parimate lahenduste välja töötamisel.” lausus Karing.

  1. aasta suvel kogu Euroopas rakenduva pakettreiside direktiivi kohaselt liigitub igasugune vähemalt kaht komponenti sisaldav reisipakkumine pakettreisi mõiste alla, mis seab pakkujale kohustuse kõik reisid rahaliselt tagada.
    ETFLi volikogu valis lisaks presidendile kaheks aastaks ka uue juhatuse, kuhu kuuluvad veel Anne Samlik, Aili Kägu, Daisy Järva, Merike Hallik, Enn Vilgo ja Leho Nõlvak.
    Eesti Turismifirmade Liit on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, mis liidab 72 liiget, kellest 54 on põhi- ja 18 kaasliikmed. Liidu põhiliikmeteks on Eesti reisibürood ja reisikorraldajad, kaasliikmeteks transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, hotellid, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad ning välismaised turismiorganisatsioonid. ETFL on üleeuroopalise turismiorganisatsiooni ECTAA liige.

Lisainfo:
Külli Karing
Eesti Turismifirmade Liidu president