Majutusasutuste käibemaksu tõus tuleb ajatada

: 10.02.2016ETFL: Majutusasutuste käibemaksu tõus tuleb ajatada Eesti Turismifirmade Liidu hinnangul on 2015 välisturistide koguarvu langemise kontekstis järgmisest aastast planeeritav majutuse […]

Tourest logo väike
Tourest logo transparent
ETFL logo

10.02.2016
ETFL: Majutusasutuste käibemaksu tõus tuleb ajatada

Eesti Turismifirmade Liidu hinnangul on 2015 välisturistide koguarvu langemise kontekstis järgmisest aastast planeeritav majutuse käibemaksu tõus kogu turismisektorile halvavaks teguriks, kuna muudab Eesti kui turismisihtkoha oluliselt kallimaks.

“Praegu aktiivsel messiperioodil teevad suured rahvusvahelised reisikorraldajad oma strateegilisi valikuid järgmise aasta kohta ning kui nad näevad meie käibemaksumäära tõusust tulenevat järsku hinnatõusu, vähendavad paljud neist tõenäoliselt Eesti osa oma sihtkohade valikus oluliselt või otsustavad saata oma turistid Eesti asemel mujale,” märkis Karing.

“Uute võimalike maksude kehtestamise asemel tuleks kriitiliselt üle vaadata olemasolevad, eelkõige järgmisest aastast poole võrra suureneva käibemaksu otstarbekuse ja langeva eksportturu olukorras see maksutõus pigem ajatada ja edasi lükata,” lausus Karing.

“Kõikides Euroopa riikides näitas välisturistide arv möödunud aasta esimeses pooles kasvu. Vaid kahes – Eestis ja Soomes sissetulevate turistide arv vähenes. Langeva turu ja tõsise konkurentsi olukorras tõsta aktsiise, suurendada poole võrra majutusasutuste käibemaksu ning plaanida veel turismimaksu kujutab plahvatusohtlikku segu kogu Eesti teenindussektorile,” sõnas Karing.

“Turism koos kaudsete mõjudega annab ligi kuuendiku SKP-st, mistõttu juba jõustunud ja plaanitavate maksude tõus vähendab laiemalt kogu Eesti konkurentsi- ja ekspordivõimet,” tähendas Karing.

Eesti Turismifirmade Liit on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, mis liidab 72 liiget, kellest 54 on põhi- ja 18 kaasliikmed. Liidu põhiliikmeteks on Eesti reisibürood ja reisikorraldajad, kaasliikmeteks transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, hotellid, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad ning välismaised turismiorganisatsioonid. ETFL on üleeuroopalise turismiorganisatsiooni ECTAA liige.