Tule taotlema reisikonsultandi 5.taseme kutset!

: Reisikonsultandi 5.taseme kutseeksam toimub 2.juunil 2015 Tallinnas (koht täpsustamisel). Eksam põhineb reisikonsultandi 5.taseme kutsestandardil ning eeltingimuseks on keskharidus ja vähemalt […]

Tourest logo väike
Tourest logo transparent

Reisikonsultandi 5.taseme kutseeksam toimub 2.juunil 2015 Tallinnas (koht täpsustamisel).

Eksam põhineb reisikonsultandi 5.taseme kutsestandardil ning eeltingimuseks on keskharidus ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus või keskharidus ja õppeperioodil sooritatud erialane praktika.

Eduka eksami sooritamise korral omistatakse taotlejale reisikonsultandi 5.taseme kutse ning väljastatakse seda tõendav kutsetunnistus. Kutse saanud isikud kantakse Kutsekoja kutsetunnistuste registrisse.

Miks reisikonsultandi kutsetunnistus?

  • Kutsetunnistuse omanikule avanevad tööturul paremad väljavaated. Tööjõukonkurents on tunduvalt teravnenud ja üha rohkem saab tööle võtmisel määravaks kutsetunnistuse olemasolu.
  • Kutsetunnistus on värskelt kooli lõpetanutele heaks abiliseks ja positiivseks näitajaks oma esimesele töökohale kandideerimisel.
  • Kutsetunnistus koos ingliskeelse kutsetunnistuse lisaga on eelis välismaal tööle pürgimisel ja tööloa taotlemisel. Eesti koole ei tunta nimepidi, küll aga tunnustatakse riiklikult tunnustatud kutsetunnistusi. Kutsetunnistus tagab kompetentside parema võrreldavuse Euroopa tööturul ja tõstab meie töötajate konkurentsivõimet. Kui kutsetunnistus on taskus, on välisriiki tööle minnes kohe võimalik erialale vastavat tööd leida.
  • Kutsetunnistus on üheselt mõistetav kõigile osapooltele: tööandjale, koolitajale ja õppurile. Koolieksamid võivad erineda ja nende läbiviimine pole igal pool ühesugune.

Eksamile pääsemiseks tuleb hiljemalt 08.05.2015 esitada e-maili teel (info@etfl.ee) või postiga (Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn) järgnevad dokumendid:

  • Avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
  • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
  • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta,
  • haridust tõendavate dokumentide koopiad,
  • tööalast kompetentsust tõendavad dokumendid: CV, senise tööalase tegevuse kirjeldus.

Kutseeksami maksumus on 182 €, mis tuleb kanda Eesti Turismifirmade Liidu arvelduskontole EE171010052037429003. Selgitusse märkida taotleja nimi ja märgusõna „Kutseeksam“.

Täpsem info eksami kohta on leitav siit.