Valmis ülevaade Eesti ja Euroopa turismist 2013. aastal

: Eestis majutatud välisturistide ja nende ööbimiste arv oli rekordiline – neljandat aastat järjest. Kuigi välisturism kasvas veidi tagasihoidlikumalt kui Euroopas […]

Tourest logo väike
Tourest logo transparent

Eestis majutatud välisturistide ja nende ööbimiste arv oli rekordiline – neljandat aastat järjest. Kuigi välisturism kasvas veidi tagasihoidlikumalt kui Euroopas tervikuna, tuleb meeles pidada, et sellele eelnes kolm tugeva kasvuga aastat.

2013. aastal ööbis Eesti majutusettevõtetes 1,94 miljonit välisturisti. Võrreldes 2012. aastaga rekordilise tulemusega kasvas nende arv 3,6% ehk 66 611 võrra. Nende veedetud ööde arv oli 3,9 miljonit (+2,3% võrreldes 2012. aastaga).

Oluliseks kasvu pidurdavaks teguriks Eestis oli 2013. aastal lennuühenduste vähenemine, eriti negatiivselt mõjutas see turistide arvu Suurbritanniast, Saksamaalt ja Hollandist. 2013. aasta sissetuleva turismi kasv tulenes eelkõige lähiriikide – Soome, Venemaa, Läti, Leedu ja ka Poola – turistide ööbimiste lisandumisest.

Lisaks kasvas märkimisväärselt turism Aasiast: Hiina turistide ööbimised kasvasid 48% ja Jaapani turistide ööbimised 23%. Kasvule Hiinast ja Jaapanist aitasid kaasa turundustegevused ning lisandunud lennuühendused Aasiast Soome (ka Soomes kasvasid Hiina ja Jaapani turistide ööbimised tunduvalt). Hiina puhul, nagu eelpool märgitud, jätkus ühtlasi välisreiside tugev kasv, millest said osa peaaegu kõik Euroopa riigid.

Soome turu osatähtsus sissetulevas turismis jäi 2012. aasta tasemele: nende ööbimised moodustasid 43% kõigist majutusettevõtetes veedetud välisturistide ööbimistest. Vene turu osatähtsus kasvas jätkuvalt: kui 2012. aastal moodustasid nende ööbimised 15,5% välisturistide ööbimistest, siis 2013. aastal juba 17,4% välisturistide veedetud öödest. Saksamaa turuosa kahanes veidi (6 protsendilt 5,4 %-ni), Rootsi ja Läti turuosa jäi praktiliselt 2012. aasta tasemele (4% välisturistide ööbimistest).

EASi turismiarenduskeskuse poolt valminud ülevaade „Eesti ja Euroopa turism 2013“ 

Allikas: puhkaeestis.ee