Jaanuar tõi rohkem välisturiste

: Majutusettevõtete teenuseid kasutas jaanuaris 169 000 turisti – välisturistide arv suurenes peamiselt Soome ja Venemaa turistide tõttu. Eelmise aasta jaanuariga […]

Tourest logo väike
Tourest logo transparent

Majutusettevõtete teenuseid kasutas jaanuaris 169 000 turisti – välisturistide arv suurenes peamiselt Soome ja Venemaa turistide tõttu.

Eelmise aasta jaanuariga võrreldes suurenes välis- ja vähenes siseturistide arv, teatas statistikaamet.

Jaanuaris peatus majutusettevõtetes 107 000 välisturisti ja nende arv suurenes 2013. aasta jaanuariga võrreldes 11%. Venemaa turiste peatus majutusettevõtetes 15% ning Soome turiste 13% enam kui eelmise aasta jaanuaris. Samuti oli Venemaalt ja Soomest saabunud turiste majutusettevõtete klientide hulgas kõige arvukamalt – Venemaalt saabus 47 000 ja Soomest 34 000 turisti ehk kokku kolm neljandikku kõigist majutusteenuseid kasutanud välisturistidest.

Paljudest Euroopa riikidest saabus turiste vähem kui eelmise aasta jaanuaris. 62% rohkem saabus turiste Aasia riikidest, kuid Aasia turistide osatähtsus majutusettevõtete klientide hulgas oli väike.

Siseturiste peatus majutusettevõtetes 62 000, mida oli 2% vähem kui eelmise aasta jaanuaris. 57% siseturistidest olid puhkusereisil ja 28% tööreisil. Eelistatuim sihtkoht oli Harju, Pärnu ja Tartu maakond, kus peatus vastavalt 28%, 14% ja 11% majutusteenuseid kasutanud siseturistidest. Harju maakonna majutusettevõtetes peatus vähem siseturiste kui eelmise aasta jaanuaris, Pärnu ja Tartu maakonnas aga rohkem.

Jaanuaris pakkus külastajatele teenust 849 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 18 000 tuba ja 40 000 voodikohta. Täidetud oli kolmandik tubadest ja 28% voodikohtadest. Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 34 eurot ning oli 2013. aasta jaanuariga võrreldes euro võrra kallim. Ööpäeva maksumus oli Eesti keskmisest kõrgem vaid Harju maakonnas. Pärnu maakonnas maksis ööpäev majutusettevõttes 23 eurot ja Tartu maakonnas 25 eurot.

Allikas: Äripäev