Turismisektor kasvas majandusest kaks korda kiiremini

: Kolmandat aastat järjest kasvas mullu Eesti turismisektor majandusest kaks korda kiiremini, sektoris kasvas rekordiliselt eksport ning suurenes töökohtade arv. 2012. […]

Tourest logo väike
Tourest logo transparent

Kolmandat aastat järjest kasvas mullu Eesti turismisektor majandusest kaks korda kiiremini, sektoris kasvas rekordiliselt eksport ning suurenes töökohtade arv.

2012. aastal oli Eesti turismiteenuste eksport 1,236 miljardit eurot, mis kasvas aastaga 2,7 protsenti, moodustades 29 protsenti Eesti teenuste ekspordist ning 7,4 protsenti Eesti kaupade ja teenuste koguekspordist.

Hinnanguliselt tegid välismaalased Eestisse 5,3 mln reisi, mis oli veidi enam kui aasta varem. Turismi toetas ka lennuühenduste paranemine. Tallinna lennujaama läbis 2,2 mln reisijat ehk 15 protsenti rohkem kui aasta tagasi, kuid tulenevalt Estonian Airi kärbetest, lõpetati mullu juba miinuses ning selle mõju kandub edasi ka 2013. aastasse.

Majutatute arv ulatus 2,8 miljonini, mis oli 4,2 protsenti enam kui aasta varem, sellest enam kui kolmandiku moodustasid Eesti elanikud.  Üle mitme aasta kasvas siseturistide nõudlus, kuid ka välisturistid andsid majutuskohtadele rohkem tööd. Aastaga kasvas Venemaa turistide ööbimiste arv veerandi võrra. Positiivse poole pealt võib veel välja tuua Läti ning USA. Nõudluse vähenemine iseloomustas aga Suurbritannia ja Skandinaavia turgu.

Voodikohtade arv suurenes majutuskohtades aastaga ligi kolm protsenti. Suurem kasv iseloomustas Lõuna-ja Kesk-Eesti piirkonda, kus kasvumäär ületas kaheksat protsenti. Eestis tervikuna tõusis keskmine voodikohtade täitumise määr 37 protsendini.

Ettevõtlusstatistika põhjal kasvas aastaga hõivatute arv toitlustussektoris üle viie protsendi, majutuses paar protsenti ning reisibüroodes ja reisikorraldajatel enam kui kümnendiku võrra. Keskmine palk kasvas kaheksa protsenti, kuid aasta lõpus palgakasv siiski aeglustus.

Kokku kasvas majutuses ja toitlustuses loodud lisandväärtus püsivhindades aastaga seitse protsenti. Samuti iseloomustas lisandväärtuse kasv ka reisibüroosid ning reisikorraldajaid. Majutusteenuste ööpäeva keskmine maksumus ulatus 31 euroni, mis oli ligi üheksa protsenti kõrgem kui aasta varem. Aasta lõikes hinnatõus siiski pidurdus.

Majutusettevõtted suunasid üle 60 protsendi investeeringutest ehitamisse ja rekonstrueerimisse. Reisibüroodel läks pool kapitalipaigutustest ehitiste soetamisele. Toitlustusettevõtted investeerisid enim masinatesse, seadmetesse ning inventari.

Tallinna Sadama andmetel on 2013. aastal oodata Tallinnasse rekordilist kruiisireisijate arvu, ligi 485 tuhat. Lennuühendusi on aga vähem kui mullu ning oodata on lennureisijate arvu vähenemist. Majutusettevõtetele oli aasta algus jätkuvalt positiivne, kuid ootused lähituleviku osas olid mõnevõrra konservatiivsemad kui aasta tagasi.

Täpsemalt on võimalik turismisektori 2012. aasta ülevaatega tutvuda siin.

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium