PRESSITEADE: 30. mail toimub Tartus reisikonsultandi kutseeksam

: Neljapäeval, 30. mail toimub Tartu Kutsehariduskeskuses reisikonsultandi 4. taseme kutseeksam, millel osaleb 7 praegust ja tulevast turismitöötajat. 27. mail toimus […]

Tourest logo väike
Tourest logo transparent

Neljapäeval, 30. mail toimub Tartu Kutsehariduskeskuses reisikonsultandi 4. taseme kutseeksam, millel osaleb 7 praegust ja tulevast turismitöötajat. 27. mail toimus eksam Tallinnas. Rahvusvaheliselt tunnustatud reisikonsultandi 4. taseme kutseeksam toimub Eestis esimest korda.

Kutsetunnistusi väljastava Eesti Turismifirmade Liidu peasekretäri Kristen Lahteina sõnul koosneb reisikonsultandi kutseeksam kolmest osast: kirjalik test, praktiline ülesanne ning teenindussituatsioon. „Eksam on üsna põhjalik ning annab hea ülevaate reisikonsultandi kutse omandaja teadmistest, nutikusest ning võimetest nii tavapärased kui ka ootamatud olukorrad professionaalselt lahenda,“ ütles Lahtein.

Kutsetunnistuse vajalikkus ja eelised tulevad Lahteina sõnul välja tööturul, kus kutsetunnistuse omanikel on tulevikus paremad väljavaated. „Kutse omamine näitab inimese tööalast kompetentsust ja on üheselt mõistetav kõigile osapooltele: tööandjale, koolitajale ja õppurile. Värskelt kooli lõpetanutele on kutsetunnistus positiivseks näitajaks oma esimesele töökohale kandideerimisel. Koos inglise keelse lisaga on kutsetunnistus eeliseks ka välismaal tööle pürgimisel ja tööloa taotlemisel,“ lisas Lahtein.

Alates 2013. aasta kevadest on kõigil turismitöötajatel võimalik omandada tööalast kompetentsi märkiv rahvusvaheline reisikonsultandi kutse. Reisikonsultandi kutseeksami edukalt läbinutele annab Eesti Turismifirmade Liit rahvusvaheliselt kehtiva kutsetunnistuse. Aasta jooksul pärast kooli lõpetamist on kutsetunnistuse taotlemine tasuta.

Kutsesüsteem

Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mille eesmärk on toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet, olla tugistruktuuriks haridussüsteemile, aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud ning muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks. Koolilõpetajate ja töötajate kompetentsuse vastavusse viimiseks tööturul nõutavaga selgitab kutsesüsteem välja kutsealal erinevates rollides edukaks töötamiseks vajaliku kompetentsuse ja igale neist koostatakse vastav kutsestandard. Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse kutse andmiseks ning vastav välja-, täiend- ja ümberõpe.

Kutsetunnistus aitab:

  • tõendada, et selle omanikul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised – tööandja ei pea seda enam üle kontrollima;
  • suurendada läbilöögivõimet tööturul;
  • saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel;
  • planeerida oma karjääri ja arengut;
  • hinnata ja valida sobivaid koolitusi.

Lisainfo:

Kristen Lahtein
Peasekretär
Eesti Turismifirmade Liit
+372 56 622 466
kristen@etfl.ee
www.etfl.ee